Oferujemy pomoc w przeprowadzeniu wszelkich spraw związanych z nieruchomościami , ale także dotyczących:
- uregulowania spraw spadkowych,
- służebności, dożywocia
- zniesienia współwłasności,
- podziału majątku,
- spory sąsiedzkie
- przygotowywanie umów kupna-sprzedaży nieruchomości, najmu, dzierżawy
- przygotowanie umów o roboty budowlane i umów o dzieło
- sprawy związane z własnością lokali we Wspólnocie Mieszkaniowej
- prowadzenie procesu inwestycyjnego nieruchomości
- reprezentowanie stron w postępowaniach przed sądem w sprawach spadkowych, rodzinnych, nieruchomości, przy współpracy z renomowaną kancelarią prawną.

ZAPRASZAMY!